User:  
     Pass:   
                   
ลงทะเบียนใหม่(admin)

 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(สำนักงาน)

 
   
      คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
     ประธานกลุ่มโรงเรียน
หน้าเว็บของโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรในสังกัด(โรงเรียน)
* ผู้อำนวยการโรงเรียน    96  คน
*รองผู้อำนวยการโรงเรียน    7 คน
*ครู    932 คน
*พนักงานราชการ    41 คน
*ครูอัตราจ้าง    92 คน
*ครูพี่เลี้ยง    40 คน
*ครูธุรการ    96 คน
*นักการภารโรง    73 คน
           เลือกดูบุคลากรแต่ละโรงเรียน

      
  บุคลากรในสำนักงาน สพป.บร.๔
    โรงเรียนวัดสระทอง ถวายรายงานการดำเ  ::  วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นางสาวอัจฉ

     การอบรมขยายการใช้คลังสื่ออิเล็กทร  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ


     โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารฯ เ  
 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น


     การอบรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุ  
  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรร


     สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดโครงการ   
  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรร


     การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนว  
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00


    อบรมการเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึ


    การประชุมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ป   
  วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น


    การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ   
  นที่ 11 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน


    การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริม   
  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรย


    เปิดป้ายโรงอาหารสระกองามร่วมใจ รร.   
  วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

    รายชื่อ/จำนวน เด็กพิเศษ
---ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน---
 
 
 *โรงเรียนในแต่ละอำเภอ/ตำบล  
 *กลุ่มโรงเรียน*  
 *Best Practice โรงเรียน*
 *รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาส**
  *ดาวน์โหลด app OBEC content center
  *คู่มือการใช้สื่อ OBEC content center
  *หนังสือแจ้งโรงเรียน Obec Content Center
  * คำสั่งขับเคลื่อน Obec Content Center
  * กลุ่มเคลือข่าย
  * แผนการขับเคลื่อน Obec Content Center
  *รหัสของโรงเรียน 8 หลัก 10 หลัก*  
  * คะแนน Onet *  
  * คะแนน NT *  
 
 
 ตัวอย่างเวทคณิต VTR
 
 สื่อ DLTV
  การใช้ Zoom
แบบฟอร์มต่างๆ
  **แบบรายงานการเดินทาง**
            " บก.111 (รถโดยสาร)"
            " บก.111 (รถราชการ)"
            " บก.111 (รถส่วนตัว)"
  **บันทึกข้อความขอใช้รถยนต์ส่วนตัว**
  **สัญญายืมเงิน**
   **ค่ารักษาพยาบาล**
   **ใบสำคัญรับเงิน**
   **การศึกษาบุตร**
   **แบบติดใบเสร็จ**
  **บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน**
  ++ใบลาป่วย++
  ++ใบลาพักผ่อน++
 
  *คู่มือ Admin โรงเรียน *
 
 

    การเข้าถึงเว็บนี้

  # รวมทั้งสิ้น    3133798    ครั้ง
  # วันนี้           9411      ครั้ง
  # วันที่แล้ว      13564     ครั้ง
  # เดือนนี้        36666     ครั้ง
  # เดือนที่แล้ว  683557      ครั้ง

 
     
หน้าเว็บแสดงข่าวได้ 11 ข่าว แต่มีข่าวเพิ่มเติมอีก *++คลิกดูได้ที่นี่++
 

พัฒนาระบบโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
ถนนอภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง   อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์ 31120