ข่าวเพิมเติม
 
     สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รายงานตัว ครูผู้ช่วย  
 วันที่ 15 มีนาคม
     รับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ฯ  
 วันที่ 15 มีนาคม
     สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
 นายประยงค์ เล
 
    สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ตรวจสอบสภาพอาคารและสิ่งปลุกสร้างที่ขอรื้อถอน   
  วันที่ 11 เมษายน
    ประชุมพัฒนาปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2   
   นายประยงค์ เล
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ นักเรียนทุนเสมอภาค ประจำปี 2564   
  นายประยงค์ เลา