ชื่อข่าว  :  การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2565 
    
รายละเอียด :  วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ ทั้งนี้ เป็นการประชุมปรึกษาข้อราชการ และแจ้งนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 , นโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 1. โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” 2. การดำเนินงานโครงการอาการกลางวัน ปีกรศึกษา 2565 3. การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 4. คุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนด้วย One Team 5. สรุปผลการเบิกจ่ายและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565