ชื่อข่าว  :  การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ 
    
รายละเอียด :  นที่ 11 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับกลุ่มโรงเรียน เนื่องในวันสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 โดยมีนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธาณของรัชกาลที่ 9 และน้อมรำลึกพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ 10 ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย เพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน โดยได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน 3 รายการ ดังนี้ 1. คัดลายมือ 2. เขียนเรียงความ 3. แต่งคำประพันธ์