ชื่อข่าว  :  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
    
รายละเอียด :  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ นำโดยนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, ว่าที่ ร.ท.สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา และ ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน 5 นโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 13 ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.