ชื่อข่าว  :  โรงเรียนวัดสระทอง ถวายรายงานการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” 
    
รายละเอียด :  วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นางสาวอัจฉรา ใจนวน ถวายรายงานการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”ของโรงเรียนวัดสระทอง พร้อมทั้งนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการติดตามโครงการทหารพันธุ์ดีฯ ณ มทบ.26