ชื่อข่าว  :  การประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2565  
    
รายละเอียด :  วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายเอกอนันต่์ ปริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา