ชื่อข่าว  :  ประชุมพัฒนาปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2 
    
รายละเอียด :  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมพัฒนาปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด โดยนายประเสริฐ บุญเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ มอบเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการประชุม จำนวน 64,750.00 บาท วันที่ 30 มีนาคม 2565