ชื่อข่าว  :  เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับกลุ่มอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 
    
รายละเอียด :  วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นางศิริมนต์ ละมุล และนางสาวชมพูนุท ทองปาน ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับกลุ่มอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 และเยี่ยมชมการแข่งขัน และให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนทุกกิจกรรม