ชื่อข่าว  :  ประชุมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
    
รายละเอียด :  นที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4