ชื่อข่าว  :  การประชุมการจัดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการทดสอบ ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 
    
รายละเอียด :  วันที่ 19 มกราคม 2566 นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 มอบหมายให้ นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 เป็นประธานการประชุมการจัดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการทดสอบ ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมฮักกันรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4