ชื่อข่าว  :  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ตรวจสอบสภาพอาคารและสิ่งปลุกสร้างที่ขอรื้อถอน 
    
รายละเอียด :  วันที่ 11 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคาร และสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำโดยนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และคณะ ร่วมตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ (บ้านพักครู) และสิ่งปลูกกสร้างอื่น ที่ขอรื้อถอน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก และโรงเรียนบ้านหนองกับ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์