ชื่อข่าว  :  (สถานีแก้หนี้ครู) 
    
รายละเอียด :  คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4