โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ซึ่งผู้บริหารว่างในขณะนี้ประกอบด้วย
      

Notice: Undefined variable: conn in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/login/nopm.php on line 34

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/login/nopm.php on line 34

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/login/nopm.php on line 36