ข้อมูลต้องใช้รหัสเปิดดู สามารถใส่รหัสดูข้อมูลได้ ติ
โดยติดต่อสอบถามจาก admin สพป.บุรีรัมย์ เขต 4